e-learninge-Learning

Poniżej można pobrać materiały edukacyjne do poszczególnych form edukacji organizowanych w Instytucie PAAB. Materiały do poszczególnych kursów są zabezpieczone hasłem. Hasła są przekazywane uczestnikom najpóźniej na 3 dni przed planowanymi zajęciami praktycznymi lub ćwiczeniami. Hasła dostępowe są przesyłane e-mailem, telefonicznie lub mogą też być podawane podczas zajęć teoretycznych, jeśli dana forma kształcenia przewiduje organizację takich zajęć.

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI

Kliknij na czerwony przycisk. Wejdziesz na stronę  gdzie wpisz otrzymane hasło. Na stronie znajdują się materiały dla nauczycieli realizujących szkolenie przygotowujących do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r.

EGZAMIN TEORETYCZNY ON LINE DO SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

Kliknij na czerwony przycisk. Wejdziesz na stronę  gdzie wpisz otrzymane hasło. Na stronie znajduje się egzamin do ukończonego przez Ciebie powyższego szkolenia on line.  Wypełnij arkusz egzaminacyjny i odeślij.