Zapisz się na szkolenie / kurs!


  Wyższe zawodowe (licencjat/inżynier)Wyższe magisterskie (magister, magister inżynierStopień naukowy (doktor, doktor habilitowany, profesor)


  TAKNIE


  TAKNIE


  SzkołaPlacówka doskonalenia nauczycieliPlacówka kształcenia praktycznegoPlacówka kształcenia dorosłychInna placówka oświatowaInne miejsce pracy

  Dyplom ukończenia studiów wyższych

  Dokument potwierdzający kwalifikacje pedagogiczne

  Zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce oświatowej


  TAKNIE