W naszej ofercie znajduje się propozycja, z którą wychodzimy do wszystkich uczelni wyższych. Jest to forma współpracy, w ramach której realizujemy przedmiot PIERWSZA POMOC dla studentów studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych, doktoranckich. Jest to przedmiot, który został ujęty w programie poszczególnych kierunków studiów. Najczęściej przeznaczony jest dla studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, a także doktorantów rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Profesjonalny kurs pierwszej pomocy dla uczelni wyższych – jak wygląda szkolenie?

Oferowany przez nas program w podstawowej, standardowej wersji zakłada 16 godzin kształcenia. Niemniej jednak w zależności od potrzeb lub możliwości uczelni wyższych możemy go zmodyfikować do pewnego stopnia. Realizacja zajęć odbywa się w oparciu o ćwiczenia praktyczne oraz samokształcenie indywidualne poprzez platformę e-learningową szkoły. Podczas realizacji tego przedmiotu studenci nabywają umiejętności ratownicze oraz kompletną wiedzę z tego zakresu.

Pierwsza pomoc dla studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich

Szkolenie prowadzone jest w przystępny sposób. Realizacja przedmiotu PIERWSZA POMOC to przede wszystkim przygotowanie do przyszłej pracy (uzyskanie dodatkowych kwalifikacji), ale też przygotowanie do przyszłego życia. Po ukończeniu naszego programu oraz czynnym uczestnictwie w zajęciach praktycznych, każdy student otrzymuje zaświadczenie zgodnie z prawem oświatowym RP i certyfikat w języku polskim i angielskim. Nasze zajęcia realizujemy z powodzeniem na wielu poznańskich uczelniach wyższych zarówno dla studiów licencjackich i magisterskich, jak i podyplomowych oraz doktoranckich.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych oferowanym przez nas kursem pierwszej pomocy dla studentów uczelni wyższych oraz tą formą współpracy o kontakt z naszych biurem.

CHCESZ ABY TWOJA UCZELNIA REALIZOWAŁA PROGRAM PIERWSZEJ POMOCY?

Nie zwlekaj, napisz do nas!