Propozycja, z którą wychodzimy do uczelni wyższych to forma współpracy w ramach której, realizujemy przedmiot PIERWSZA POMOC dla studentów, studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych, doktoranckich, który został ujęty w programie poszczególnych kierunków studiów. Nasza propozycja zakłada 16 godzinny program kształcenia, jednak w zależności od potrzeb lub możliwości uczelni możemy go zmodyfikować do pewnego stopnia.

Realizacja zajęć odbywa się w oparciu o ćwiczenia praktyczne oraz samokształcenie indywidualne poprzez platformę e-learningową uczelni. Podczas realizacji tego przedmiotu studenci nabywają umiejętności ratownicze oraz kompletną wiedzę z tego zakresu. Realizacja przedmiotu PIERWSZA POMOC to przede wszystkim przygotowanie do przyszłej pracy ale też przygotowanie do przyszłego życia. Po ukończeniu naszego programu oraz czynnym uczestnictwie w zajęciach praktycznych, każdy student otrzymuje zaświadczenie zgodnie z prawem oświatowym RP i certyfikat w języku polskim i angielskim. Nasze zajęcia realizujemy z powodzeniem na wielu poznańskich uczelniach.

W przypadku zainteresowania tą formą współpracy bardzo prosimy uczelnie o kontakt z naszym biurem.

CHCESZ ABY TWOJA UCZELNIA REALIZOWAŁA NASZE KURSY?

Nie zwlekaj, napisz do nas!