Każdego dnia należy troszczyć się o zdrowie i życie swoich podopiecznych. Młodzież szkolna oraz dzieci, przez ilość posiadanej, niespożytkowanej energii, są narażone na dość częste wypadki i kontuzje. Aby zadbać o ich bezpieczeństwo podczas wszelkich zabaw i aktywności proponujemy kurs udzielania pierwszej pomocy, na którym dowiedzą się jak, w razie potrzeby, zadbać o swoich kolegów lub bliskich do przyjazdu profesjonalnych medyków. Edukacja na tym polu jest bardzo ważna, by od najmłodszych lat kształcić dobre nawyki.

Pierwsza pomoc przedmedyczna – kurs dla dzieci i młodzieży

Zgodnie z naszym Systemem Kształcenia, na kurs pierwszej pomocy dla młodzieży i dzieci proponujemy 3 różne etapy edukacyjne, przeznaczone dla wychowanków przedszkoli i szkół podstawowych w zależności o wieku rozwojowego, oraz jeden dla liceów, techników oraz zawodówek, o różnym czasie trwania. Nasze zajęcia prowadzimy również w placówkach edukacyjnych w ramach przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa, pokazując w jaki sposób udzielić ratunku osobom poszkodowanym oraz tłumacząc reguły, których należy wtedy przestrzegać.

Udzielanie wsparcia przedmedycznego – kształtowanie nawyków

Poprawnych zachowań należy uczyć już od najmłodszych lat. Z tego powodu na nasz kurs pierwszej pomocy dla dzieci przyjmujemy już maluchy od 5 roku życia. Wprowadzając elementy zabawy – quizy i zadania plastyczne – w atrakcyjny sposób pokazujemy, jak zachować się w trudnych sytuacjach, by sprawnie udzielić wsparcia innej osobie. Dla młodzieży szkolnej natomiast kursy wyglądają nieco inaczej, gdyż zawierają sporo elementów praktycznych, mających pomóc w ratowaniu życia do przyjazdu ekipy medycznej.

Tematyka naszych szkoleń

Na naszych zajęciach dzieci nauczą się w pierwszej kolejności jak sprawdzić przytomność poszkodowanego oraz przeprowadzić rozmowę z dyspozytorem numeru alarmowego 112. Młodzież z kolei pozna w praktyce zastosowanie defibrylatora, a także ogólny algorytm postępowania na miejscu zdarzenia, wraz z wezwaniem medyków i udzieleniem ratunku.

Szkoła podstawowa

Zajęcia edukacyjne prowadzone są w wymiarze od 1 do 5 godzin lekcyjnych.

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W KURSIE?

Nie zwlekaj, zapisz się, zgłoś swoją firmę!