Ten dział zawiera kompletną propozycję kursów i szkoleń z pierwszej pomocy dla firm i instytucji oraz stworzenie bądź utrzymanie sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w zakładzie, zapewniając pracodawcy wypełnienie ustawowych obowiązków, zgodnie z prawem pracy obowiązującym na terenie RP.

Proponujemy dwa rozwiązania:

W ramach zapewnienia systemu pierwszej pomocy zgodnie z wymogami ustawy:

  • Wykonanie audytu poziomu wiedzy i umiejętności pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
  • Tworzenie  sprawnie funkcjonującego Systemu Pierwszej Pomocy (SPP) w zakładzie pracy.
  • Zapewnienie kompleksowej obsługi i poprawnego funkcjonowania systemu pierwszej pomocy w zakładzie pracy w zakresie dostarczania sprzętu medycznego, oznaczeń oraz kompleksowych szkoleń dla pracowników.
  • Tworzenie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy w zakładzie pracy.
    Zapewnienie cyklicznej edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla pracowników kształconych na różnym poziomie zgodnie z Systemem Kształcenia.

W ramach realizacji szkoleń podstawowych i okresowych z BHP oraz wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy:

Wybierz interesujący cię kurs:

Kursy aktualizacyjne lub odnawiające dla pracowników realizujących szkolenia w ramach Systemu Kształcenia PAAB – po 1, 2 lub 3 latach od szkolenia podstawowego:

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W KURSIE?

Nie zwlekaj, zapisz się lub zgłoś swoją firmę!