Kim jesteśmy?

PAAB Wielkopolski Instytut Kształcenia Przedmedycznego jest uprawnioną placówką kształcenia ustawicznego osób dorosłych, wpisaną do rejestru szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego pod numerem WE.4320-95/2010. Jako placówka kształcenia ustawicznego wydajemy naszym absolwentom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia pierwszej pomocy na podstawie obowiązujących przepisów prawa oświatowego RP na drukach MEN, a także dwujęzyczne certyfikaty w języku polskim i angielskim lub polskim i niemieckim.

Wielkopolski Instytut Kształcenia Przedmedycznego PAAB, na mocy uprawnień trenerskich i instruktorskich kadry dydaktycznej upoważniony jest do prowadzenia międzynarodowych kursów ratowniczych i instruktorskich w systemie International First Aid Certification Centre (IFACC) z siedzibą w Newark, USA oraz Emergency First Response (EFR) z siedzibą w Bristolu, UK.

Szkolenia medyczne kursy pierwszej pomocy

Szkolenia medyczne i praca z ludźmi jest naszą pasją. Wiemy, że każdy, kto zna tych kilka prostych umiejętności postępowania ratowniczego zwiększa szanse na przeżycie innego człowieka.

Jesteśmy kreatywną i dynamicznie rozwijającą się firmą edukacyjną. PAAB Wielkopolski Instytut Kształcenia Przedmedycznego, jest liderem na rynku edukacyjnym w Wielkopolsce, ale szkolenia pierwsza pomoc prowadzimy również na terenie całego kraju. Instytut PAAB jest Placówką Kształcenia Ustawicznego działającą na podstawie ustawy o Systemie Oświaty. Zapewniamy własny, profesjonalny i kompleksowy „System Kształcenia z pierwszej pomocy” na różnym poziomie edukacyjnym. Edukację rozpoczynamy już od najmłodszych dzieci w przedszkolach poprzez młodzież szkolną po specjalistyczne kursy dla dorosłych.

W swojej pracy dydaktycznej stosujemy sprawdzone formy i metody nauczania. Nasze programy kształcenia przygotowane zostały na podstawie wieloletnich doświadczeń i dostosowane są do wieku oraz potrzeb naszych odbiorców. Każdy z nich spełnia polskie oraz międzynarodowe standardy. Zajęcia prowadzone są zgodne z metodyką, a nauczanie umiejętności motorycznych oparte jest na wykorzystaniu metody „krok po kroku”.

Proponujemy dobrze przygotowane zaplecze dydaktyczne nowoczesny sprzęt szkoleniowy taki jak fantomy osób dorosłych, dzieci i niemowląt, sprzęt do rejestracji parametrów resuscytacji, defibrylatory AED oraz materiały medyczne do pozoracji i realizacji szkolenia.

Bardzo dobrze przygotowana kadra dydaktyczna Instytutu PAAB uprawniona jest do nauczania pierwszej pomocy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz kwalifikacji międzynarodowych organizacji Emergency First Response z siedzibą w Bristolu (UK) oraz International First Aid Certification Centre z siedzibą w Newark (USA). Posiadamy również specjalne uprawnienia do realizacji zajęć edukacyjnych w placówkach oświatowych. Trenerzy Instytutu PAAB prowadzą zajęcia na wielu znanych uczelniach w Poznaniu.

W celu zapewnienia Państwu najwyższego poziomu realizowanych kursów, proponujemy doskonale przygotowane, przestronne sale dydaktyczne, idealne do realizacji zajęć z pierwszej pomocy. Nasze sale są klimatyzowane, w związku z tym zapewniamy komfort pracy również w upalne dni. Zaletą jest również dostęp do światła naturalnego. Każdy uczestnik odbywający szkolenie pierwszej pomocy może skorzystać z bezpłatnego serwisu kawowego, który podnosi komfort i zapewnia chwilę relaksu w trakcie przerw w zajęciach. W budynku znajduje się restauracja, gdzie można w przystępnej cenie zamówić smaczny posiłek. W przypadku realizacji kursu dla grup zorganizowanych (firmy i instytucje) istnieje możliwość organizacji kursu z usługą cateringową. O szczegóły zapytaj poprzez formularz kontaktowy.

Sale

Serwis kawowy

Catering

Wizja i misja

Nasze założenia to nieustanne dążenie do doskonałości w realizacji usług edukacyjnych zapewniających zadowolenie klienta oraz spełnienie jego indywidualnych oczekiwań. To również stworzenie marki edukacyjnej PAAB rozpoznawalnej przede wszystkim z uwagi na jakość świadczonych usług oraz stworzony standard edukacyjny, który będzie się kojarzył z dobrą inwestycją i zadowoleniem naszych klientów.

Nasz cel jest prospołeczny. Zamierzamy nieustannie propagować, wiedzę na temat ratownictwa przedmedycznego, nowych standardów i rozwiązań.

Chcemy zapewnić społeczeństwu możliwość realizacji wszelkich potrzeb edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej poprzez:

  • Zapewnienie doskonałych programów kształcenia dostosowanych do potrzeb oraz wieku uczestników.
  • Zapewnienie profesjonalnych materiałów dydaktycznych.
  • Zapewnienie dobrze dobranej i profesjonalnie przygotowanej kadry dydaktycznej.
  • Zapewnienie nowoczesnego wymiaru edukacji stosując efektywne formy i metody nauczania w oparciu o najnowsze światowe standardy.
  • Ciągłe podnoszenie jakości organizowanych kursów i szkoleń zapewniając najlepsze warunki kształcenia oraz komfort dla uczestników.

Chcemy również wspomagać pracodawców w organizacji i utrzymaniu bezpiecznych warunków pracy pozostając w zgodzie z prawem pracy obowiązującym na terenie RP w oparciu o najnowsze standardy ratownictwa poprzez:

  • Tworzenie i organizację oraz obsługę sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w zakładzie pracy zgodnie z wymogami ustawy.
  • Zapewnienie cyklicznej edukacji pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy w ramach szkoleń podstawowych i okresowych z BHP.

Chcielibyśmy przyczynić się do tego aby jak największa liczba osób nabyła praktyczne umiejętności ratowania życia i zdrowia. Wiemy, że udzielanie pierwszej  pomocy nie przychodzi łatwo i każdy ma jakieś bariery, chcemy je pokonywać i udowodnić że to nie jest trudne.