Nazwa kursu

Pierwsza Pomoc dla Dzieci

 

Kod kursu

W zależności od wieku kurs Pierwsza Pomoc dla Dzieci obejmuje różną tematykę.

 

ED-I-Z Pierwsza Pomoc dla Dzieci – I etap edukacyjny dla dzieci w wieku 5-6 lat z klas „0”

ED-I Pierwsza Pomoc dla Dzieci – I etap edukacyjny dla dzieci w wieku 7-8 lat z klas I-II

ED-II Pierwsza Pomoc dla Dzieci – II etap edukacyjny dla dzieci w wieku 8-11 lat z klas III-IV

ED-III Pierwsza Pomoc dla Dzieci – III etap edukacyjny dla dzieci w wieku 11-15 lat z klas V-VI

 

Informacje ogólne i przeznaczenie kursu

Kurs Pierwsza Pomoc dla Dzieci przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 5-15 lat. Kurs podzielony jest na 5 paneli edukacyjnych z których każdy zawiera inne umiejętności. Program kursu zawiera bardzo proste elementy ratownicze, powala oswoić się z tematyką ratownictwa i uczy poprawnych zachowań kształtując od najmłodszych lat poczucie obowiązku udzielania pierwszej pomocy innym. Podczas zajęć aktywizujemy dzieci do wspólnej zabawy i odpowiednich zachowań zgodnie z założeniami programu. Zgodnie z SYSTEMEM KSZTAŁCENIA Instytutu PAAB jest to pierwszy kurs realizowany dla dzieci.

 

Ogólne założenia kursu

 • Przygotowywać dzieci do udzielania pierwszej pomocy poprzez nauczenie ich prostych umiejętności postępowania ratowniczego w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu człowieka oraz kształtowanie w nich prawidłowych postaw społecznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 • Kształtować u nich wrażliwość oraz potrzebę szybkiego reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia człowieka.
 • Przygotowywać dzieci do poprawnego interpretowania i rozumienia istoty udzielania pierwszej pomocy, stanów zagrożenia zdrowia i życia.
 • Propagować i popularyzować zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród społeczeństwa.

 

Cel kursu

Przygotowywanie dzieci do podejmowania prostych czynności podczas udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

 

Efekty kształcenia

Nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

 

Realizacja kursu

Kurs realizowany jest poprzez uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych. Po kilkuminutowej części wprowadzającej w zależności od wieku dzieci przystępują do realizacji założeń programowych realizowanych w formie nauki poprzez zabawę, projekcję filmów edukacyjnych, Quizy, zadania plastyczne – kolorowanie i rysowanie, itp.

 

Standardy kształcenia

Kurs jest przeprowadzony zgodnie standardami kształcenia Wielkopolskiego Instytutu Kształcenia Przedmedycznego PAAB, na które składają się elementy przygotowania i organizacji zajęć, użycia odpowiednich form i metod prowadzenia zajęć zgodnie z metodyką, oraz dostosowanie ich do wieku uczestników.

Nauczanie umiejętności ratowniczych poprzedzone jest zawsze wzorowym pokazem Instruktorskim czynności po czym instruktor szczegółowo omawia poszczególne elementy które wykonywał, aby dzieci mogły lepiej przyswoić sobie czynności do wykonania.

 

W naszej pracy dydaktycznej wykorzystujemy bardzo skuteczną metodę „KROK PO KROKU”, która zapewnia doskonałe przyswajanie przez dzieci umiejętności praktycznych.

 

Treść programów kształcenia realizowanych przez PAAB Wielkopolski Instytut Kształcenia Przedmedycznego, powstała w oparciu o materiały źródłowe Międzynarodowego Porozumienia w sprawie Wytycznych Resuscytacji z Rekomendacjami Postępowania – European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation na dany rok. Treści programów kształcenia Instytutu PAAB pozostają w zgodności z międzynarodowymi standardami ratownictwa rekomendowanymi przez przez Basic Life Support (BLS) Working Group w International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR). ILCOR to międzynarodowy komitet ekspertów działający w celu ujednolicenia zasad udzielania pierwszej pomocy na całym świecie, reprezentujący najważniejsze światowe organizacje zajmujące się resuscytacją takie jak ERC (European Resuscitation Council), AHA (American Heart Association), HSFC (Heart and Stroke Foundation of Canada), Australian and New Zealand Committee on Resuscitation, RCSA (Resuscitation Councils of Southern Africa), IAHF (Inter American Heart Foundation), ITLS (International Trauma Life Support).

 

Zasady ukończenia kursu

 • Uczestnictwo w 100 % zajęć.

 

Certyfikaty

Po zrealizowanym kursie dziecko otrzyma poświadczenie zrealizowanego programu w formie:

 • Ozdobnego Certyfikatu Instytutu PAAB w języku polskim.

 

Program kształcenia
Panel 1 – Poszkodowany przytomny

 • Sprawdzenie bezpieczeństwa i podejście do poszkodowanego
 • Sprawdzenie przytomności
 • Wezwanie profesjonalnych służb medycznych – rozmowa
 • telefoniczna z numerem alarmowym 112 lub pogotowiem ratunkowym pod numerem 999

Panel 2 – Poszkodowany nieprzytomny oddychający

 • Wezwanie pomocy
 • Udrożnienie dróg oddechowych
 • Sprawdzenie oddechu
 • Ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej
 • Wezwanie profesjonalnych służb medycznych – rozmowa telefoniczna z numerem alarmowym 112 lub pogotowiem ratunkowym pod numerem 999

Panel 3 – Stany zagrożenia życia

 1. Zranienia i krwotoki
 • Postępowanie w przypadku zranień i krwotoków
 • Ucisk rany i uniesienie zranionej części ciała
 1. Zadławienia
 • Rozpoznanie zadławienia
 • Uderzenia w plecy
 • Uciskanie nadbrzusza
 • Postępowanie z niemowlętami i dziećmi
 1. Podejrzenie zawału serca
 • Objawy zawału serca
 • Postępowanie w przypadku zawału serca

Panel 4 – Postępowanie z nieprzytomnym i nieoddychającym poszkodowanym (RKO – resuscytacja krążeniowo-oddechowa)

 • Uciskanie klatki piersiowej
 • Oddechy ratownicze

Panel 5 – Powtórzenie i ćwiczenia

 

Etapy edukacyjne

 • I Etap Edukacyjny (dzieci w wieku 5-8 lat)

Uczestnicy: klasy 0

Czas trwania: 1 godzina lekcyjna

Zakres programowy:

Panel 1 – poszkodowany przytomny

 

Uczestnicy: klasy I-II

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

Zakres programowy:

Panel 1 – poszkodowany przytomny

Panel 2 – poszkodowany nieprzytomny

 

 • II Etap Edukacyjny (dzieci w wieku 8-11 lat)

Uczestnicy: klasy III-IV

Czas trwania: 3-4 godzin lekcyjnych

Zakres programowy:

Panel 1 – poszkodowany przytomny

Panel 2 – poszkodowany nieprzytomny

Panel 3 – stany zagrożenia życia

Panel 5 – powtórzenie i ćwiczenia

 

 • III Etap Edukacyjny (dzieci w wieku 11-15 lat)

Uczestnicy: klasy V-VI

Czas trwania: 5 godzin lekcyjnych

Zakres programowy:

Panel 1 – poszkodowany przytomny

Panel 2 – poszkodowany nieprzytomny

Panel 3 – stany zagrożenia życia

Panel 4 – postępowanie z nieprzytomnym i nieoddychającym poszkodowanym (rko — resuscytacja krążeniowo-oddechowa)

Panel 5 – powtórzenie i ćwiczenia

 

Miejsce organizacji kursów

Kursy realizowane w placówkach oświatowych (publiczne i niepubliczne przedszkola i szkoły podstawowe) na terenie całego kraju według zapotrzebowania zamawiającego, najczęściej w lokalizacjach: Poznań, Warszawa, Zielona Góra, Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń, Szczecin, Konin, Koło, Łódź, Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Wrocław.

 

Możliwości organizacyjne

Realizacja jednego lub kilku kursów równoległych w tym samym czasie.

 

Liczba uczestników kursu

max. 16 osób – na 1 instruktora

 

Standardowa cena

Wycena kursów dla placówki sporządzana po określeniu konkretnych potrzeb (ilości osób do przeszkolenia w poszczególnych etapach edukacyjnych).

 

Wymagania przyjęcia na kurs

brak

 

Termin kursu

 • Kurs realizowany jest po złożeniu zamówienia w ustalonym terminie.

 

Zasady realizacji zamówień

Po wysłaniu przez Państwa zapytania na adres biura, przesyłamy indywidualną ofertę dla placówki zgodnie z potrzebami. Po ustaleniu końcowych warunków zamówienia, wypełniony i podpisany formularz w formie drukowanej należy wysłać adres biura lub wypełnić i przesłać formularz online. Po otrzymaniu poprawnie wypełnionego formularza, przesyłamy do Państwa potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Na 7 dni przed realizacją zamówienia przypominamy o ustaleniach organizacyjnych. Instruktor przyjeżdża do Państwa w dniu realizacji zamówienia około 30 minut przed rozpoczęciem planowanych zajęć. Po realizacji kursu przekazujemy lub wysyłamy do Państwa fakturę zgodnie z zamówieniem. Po zaksięgowaniu płatności na koncie Instytutu PAAB wysyłamy do Państwa dokumentację (certyfikaty oraz na życzenie dziennik kształcenia wraz z programem) listem poleconym.

WSTECZ

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W KURSIE?

Nie zwlekaj, zapisz się!