Co to jest i co zapewnia?

bfProgram Bezpieczna Firma został opracowany od podstaw przez specjalistów Instytutu PAAB. Program powstał w celu zapewnienia każdej firmie i instytucji bezpiecznego środowiska pracy oraz właściwą realizację postanowień Polskiego Prawa Pracy. Na bazie doświadczeń, wniosków, wymagań polskiego prawa oraz potrzeb stworzyliśmy rozwiązanie dla każdej firmy. Projekt jest szyty na indywidualną miarę zakładu pracy. Potrafimy go dopasować do Twoich potrzeb i możliwości. Realizacja projektu wychodzi naprzeciw wymaganiom uzupełnienia czy dopracowania tematyki pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Jest to połączenie trzech kluczowych, nierozłącznych elementów, składających się na bezpieczeństwo środowiska pracy.

Po przystąpieniu do programu bezpieczna firma możemy być spokojni o realizację problematyki pierwszej pomocy w naszym zakładzie pracy.

Na czym polega?

Program Bezpieczna Firma to nic innego tylko konsekwentnie wdrożony w życie „System kształcenia” który został stworzony przez Instytut PAAB i stosowany z powodzeniem w wielu zakładach pracy. Polega na cyklicznej realizacji trzech podstawowych założeń i traktowanie ich jak jednej całości:

  • CZŁOWIEK – cykliczna realizacja edukacji pracowników w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy na instruktażach, szkoleniach wstępnych i okresowych, realizując programy Pierwsza pomoc w miejscu pracy.
  • SYSTEM – stworzenie sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy poprzez wyznaczenie, wyszkolenie i utrzymywanie umiejętności ratowników – osób odpowiedzialnych w zakładzie pracy za udzielanie pierwszej pomocy.
  • SPRZĘT – zorganizowanie dobrze wyposażonych i dostosowanych do potrzeb zakładu pracy punktów pierwszej pomocy (defibrylatory AED, apteczki, instrukcje, oznaczenia, itp.).

Jak przystąpić do programu?

Przystąpienie do programu jest bardzo proste.

  1. Wyślij zapytanie dotyczące programu Bezpieczna Firma dla Twojego zakładu pracy – nie wymaga to żadnych twoich nakładów.
  2. Zaproś nas na spotkanie aby porozmawiać, ocenić stan faktyczny, przeanalizować potrzeby i możliwości – analiza jest bezpłatna!
  3. Po wizycie przygotujemy kompleksowe rozwiązanie dla Twojej firmy w formie oferty – na tym etapie nie jesteś jeszcze do niczego zobowiązany.
  4. Po wyborze oferty dopasowanej do Twoich potrzeb przygotowujemy umowę na kompleksową obsługę zakładu pracy w zakresie pierwszej pomocy – od tego momentu zaczynamy naszą współpracę.

Po wypracowaniu końcowej decyzji i podpisaniu umowy wdrażamy program do realizacji – ustalamy terminy szkoleń oraz realizację dostaw sprzętu.

Możesz poczuć się bezpiecznie!