Znajomość zasad postępowania z osobą, która uległa wypadkowi, powinny być podstawową i obowiązkową umiejętnością każdego pracownika. Niestety często tak nie jest – wiedza przyswajana jeszcze za czasów szkolnych blednie, a upływający czas i stresujące sytuacje potrafią wymazać pamięć każdemu. Faktem jest, że po szkoleniu, nabyte umiejętności praktyczne zanikają już po kilku dniach tygodniach, miesiącach. Po ukończeniu jednorazowego kursu pierwszej pomocy jesteśmy zwykle naładowani wieloma informacjami z tej tematyki i niby dużo w tym dniu wiemy, jednak czas zrobi swoje. Dlatego tak ważne jest, aby szkolić pracowników firmy z pierwszej pomocy, ale przede wszystkim przeprowadzać regularnie okresowe szkolenia przypominające nie później niż raz w roku, po to, aby nabyte umiejętności, z czasem stały się nawykami, a człowiek w sytuacji zagrożenia działał automatycznie. Najnowsze wytyczne ERC 2021 sugerują, aby podtrzymywać umiejętności ratownicze poprzez regularne coroczne szkolenia przypominające.

Dlaczego pierwsza pomoc jest kluczowa?

Życie przygotowuje dla nas szereg niespodzianek i czarnych scenariuszy, które stale nas testują. Nawet w najbezpieczniejszym – zdawałoby się – miejscu pracy może dojść do niebezpiecznego urazu, chociażby przez zwykłe potknięcie się. Zdarzają się też sytuacje, w których pojawia się napad długotrwałej choroby – na przykład epilepsji. Praca fizyczna z kolei niesie ze sobą szereg możliwych urazów – od skaleczeń, po zmiażdżenia. Udzielanie w takich sytuacjach pierwszej pomocy nie jest tylko aktem dobrej woli, ale obowiązkiem, nakładanym na nas przez prawo. W związku z tym sami pracodawcy zobowiązani są do zapewnienia zespołowi szkolenia w tej kwestii, a także materiałów takich jak dobrze
zaopatrzona apteczka.

Jak wybrać firmę przeprowadzającą szkolenie?

Na pracodawcy ciąży obowiązek wyznaczenia osoby lub osób (w zależności od stopnia zagrożenia w miejscu pracy, jak i liczby pracowników), które będą odpowiadać za udzielenie pierwszej pomocy. Osoby te powinny zostać rzetelnie przeszkolone. Wybierając firmę, która przeprowadzi szkolenia, powinniśmy rozważyć następujące aspekty:

 • czy wolimy, aby szkolenie było przeprowadzone u nas, czy u organizatora?
 • czy program szkolenia pokrywa się z zagrożeniami występującymi w naszej firmie?
 • ile czasu będzie trwać kurs? Pamiętajmy, że oszczędność czasu nie sprawdza się w tak ważnych tematach, tak więc szkolenia powinny zawierać co najmniej 8 godzinny program szkolenia.
 • jak liczna powinna być grupa szkoleniowa aby wziąć udział w kursie praktycznym? Często bierzemy pod uwagę tylko aspekt ekonomiczny – jak najwięcej uczestników za jak najmniej. Jeśli chcemy efektywnie dysponować naszym budżetem, przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę zamierzony cel i efekty szkolenia, dlatego najbardziej efektywne grupy szkoleniowe nie powinny być większe niż 10 osób.
 • czy zatrudniona firma posiada doświadczonych, rzetelnych instruktorów, znających się dobrze na temacie i edukacji?
 • czy firma przeprowadzająca kurs ma odpowiednią ilość sprzętu i zaplecze szkoleniowe?
 • czy oprócz teorii, firma przygotowała program ćwiczeń praktycznych, który pozwoli na odtworzenie niebezpiecznych sytuacji?
 • czy przygotowany program szkolenia zawiera kompletne algorytmy postępowania ratowniczego, gdy sytuacja się dynamicznie zmienia?
 • czy po ukończeniu szkolenia firma wydaje uczestnikom dokumenty potwierdzające realizację szkolenia, które będą respektowane przez pracodawców i organa kontrolujące firmę?
  Omówienie tych tematów z wykonawcą szkolenia pozwoli wybrać najlepszą opcję, która zapewni nam bezpieczeństwo i być może uratuje komuś życie.