Monthly Archives

wrzesień 2022

Pierwsza pomoc w zakładzie pracy

By Blog

Bezpieczeństwo podczas wykonywania obowiązków zawodowych jest niezwykle istotną kwestią we wszelkich zakładach pracy. Należy pamiętać, że to na pracodawcy ciąży odpowiedzialność zorganizowania właściwe funkcjonującego systemu m.in. dotyczącego udzielania pierwszej pomocy….

Read More