Szanowni Państwo,

Podczas pandemii COVID-19 pierwsza pomoc jest jeszcze bardziej istotna niż przed, umieralność z różnych przyczyn nie spadła, wręcz rośnie. Jest to nowa sytuacja, a udzielanie pomocy w tym czasie jest bardzo ważne, lecz wymaga specjalnego przeszkolenia w celu większej ochrony własnego zdrowia. Uważamy, że należy pokazać i nauczać jak bezpiecznie ratować życie w czasie pandemii, omawiać inne zasady udzielania pierwszej pomocy. Wychodząc na przeciw potrzebom wynikającym z obowiązków ustawowych w zakresie realizacji szkoleń z pierwszej przez pracodawców, uruchomiliśmy nową formę realizacji zajęć z pierwszej pomocy – ONLINE NA ŻYWO, realizując tym samym instruktaże z pierwszej pomocy o różnym stopniu zaawansowania.  Otóż zajęcia nie odbywają jak do tej pory w trybie stacjonarnym, gdyż nie chcemy narażać uczestników oraz siebie na potencjalną możliwość zarażenia wirusem SARS-CoV-2. W związku z tym nasze kształcenie ustawiczne przenieśliśmy do studia, gdzie za pośrednictwem Internetu, szkolenia z pierwszej pomocy odbywają się właśnie ONLINE NA ŻYWO za pośrednictwem platformy internetowej ZOOM Meeting lub MS TEAMS. Dzięki temu możemy dotrzeć do każdego z Was. Czy to indywidualnie, stacjonarnie w miejscu pracy, czy na salkach konferencyjnych w większych grupach, czy to podczas pracy zdalnej w Waszym domu, wszędzie można poświęcić kilka godzin na realizację naszego programu z pierwszej pomocy, który spełnia wszelkie standardy ratownictwa według najnowszych wytycznych ERC oraz ILCOR oraz polskiego prawa pracy, i zrealizować szkolenie. Uczestnicy mają taki sam kontakt z instruktorem, możliwe jest zadawanie pytań, na które odpowiadamy po zajęciach. Każdy z uczestników jest świadkiem zarówno wykładu jak i pokazów praktycznych umiejętności, realizujemy zagadnienia związanie z pierwszą pomocą w czasie pandemii COVID-19. Niestety nie realizujemy ćwiczeń praktycznych, gdyż jest to niemożliwe. Po ukończonym szkoleniu on line, każdy uczestnik otrzymuje stosowne dokumenty, które wysyłane są na Państwa adres. Prosimy o kontakt indywidualny w sprawie organizowania zamkniętych szkoleń  on line dla Państwa zakładu pracy, natomiast w naszym kalendarzu zamieścimy szkolenia otwarte, na które będzie można się zapisać indywidualnie.

Serdecznie zachęcamy do tej formy edukacji.

Wygodnej dla Państwa, solidnie i profesjonalnie przygotowanej.

Spełniającej wszystkie standardy ratownictwa i polskiego prawa pracy.

Zapraszamy

Zespół PAAB