Polskie prawo obliguje każdego pracodawcę do wyznaczenia osoby lub grupy osób, które będą odpowiedzialne za udzielenie pierwszej pomocy na terenie zakładu pracy. Wielu wypadków w pracy można uniknąć, jeżeli pracodawca zwiększyłby nakłady związane z bezpieczeństwem w firmie. Warto pamiętać, że podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest ochrona zdrowia i życia swojego pracownika. Pracodawca powinien nie tylko mieć odpowiednie środki, które będą niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ale również powinien mieć wyznaczonych pracowników, którzy będą potrafili udzielić pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowa pracowników oraz wezwą na miejsce odpowiednie służby medyczne.

Jak wytypować odpowiedniego pracownika?

W celu wytypowania pracownika odpowiedzialnego za udzielanie pierwszej pomocy w pracy, należy zapoznać się z aktualnymi przepisami. Przy wyborze pracownika należy zawsze uwzględnić osoby, które chcą być wyznaczeni do tego celu (wolontariuszy, strażaków itp.). Przy wyborze potencjalnych ratowników należy również kierować się predyspozycjami i umiejętnością podejmowania trafnych decyzji w sytuacjach stresujących i pod presją czasu. Inaczej również będzie przedstawiała się organizacja systemu pierwszej pomocy dla zakładu produkcyjnego, a inaczej dla małej firmy pracującej w biurze – pracodawca zawsze powinien dopasować wspomniane kwestie do indywidualnej charakterystyki firmy. Warto wziąć pod uwagę zmianowość pracy, liczbę pracowników na każdej zmianie, powierzchnię zakładu i ilość budynków oraz pięter, jak i wszelkie potencjalne zagrożenia.

Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy

Osoby wyznaczone na wspomniane stanowisko powinny nie tylko przejść podstawowe szkolenie BHP z elementami pierwszej pomocy, ale pracodawca powinien również zainwestować w specjalne szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, dzięki którym pracownik zostanie przeszkolony na intensywnym kursie w małej grupie, realizując różne scenariusze wypadków z wykorzystaniem specjalnych fantomów. Najważniejsza jest jednak systematyka szkoleń przypominających i podtrzymujących zdobyte umiejętności, aby w przyszłości stały się one automatyzmem działania. Na szkoleniach powinny być realizowane wszystkie umiejętności z zakresu BLS w stosunku do osób dorosłych, dzieci oraz niemowląt z wykorzystaniem Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych AED. Dostarczane powinny być również przydatne informacje jak działać w przypadku zadławienia, krwotoków, zawałów serca, udarów, omdleń, oparzeń, drgawek, itp.

Pracodawca ma także obowiązek poinformowania wszystkich pracowników o osobach wyznaczonych do udzielenia pierwszej pomocy. Ich nazwiska i numery kontaktowe powinny być widoczne w każdym punkcie pierwszej pomocy. Organizacja systemu pierwszej pomocy to nie tylko ludzie, ale również sprzęt. Warto pamiętać, że w każdym zakładzie pracy powinna znajdować się apteczka i instrukcje do udzielania pierwszej pomocy. Miejsca takie mogą i naszym zdaniem powinny być wyposażone w Automatyczne Defibrylatory Zewnętrzne AED.