W WSB w Poznaniu uczymy jak udzielać pierwszej pomocy drugiemu człowiekowi. Praktyczne zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej na kierunku Turystyka i Rekreacja dają szansę każdemu studentowi nauczenia się technik wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) w pełnym algorytmie zarówno w stosunku do osób dorosłych, dzieci jak i niemowląt, używania przenośnych defibrylatorów zewnętrznych (AED), a także wielu innych umiejętności ratowniczych niezbędnych w przyszłej pracy oraz życiu codziennym. Po ukończeniu kompletnego programu zajęć realizowanych w ramach studiów, każdy z uczestników student otrzyma zaświadczenie oraz specjalny certyfikat w języku polskim oraz angielskim.